Dr. Jurja Dobrile 42, Velika Gorica
kavur.hr@gmail.com
+385 1 62 15 567

Reklamacije i povrati

Zamjene, reklamacije i povrati

Zamjena robe

KAVUR d.o.o, svojim kupcima omogućuje zamjenu nekorištene i neoštećene robe kupljene u webshopu ili prodajnom centru unutar 30 dana od trenutka preuzimanja robe. Kupcu je omogućeno zamijeniti robu iste ili veće vrijednosti uz nadoplatu na blagajni.

Reklamacija robe

Reklamaciju pošiljke oštećene pri transportu do navedene adrese, obavezno je prijaviti prodavatelju u roku od 5 dana od preuzimanja pošiljke. Potrebno je poslati fotografije oštećenog proizvoda na e-mail: kavur.hr@gmail.com te kratki opis oštećenja i broj narudžbe.

Potrebno je pregledati vanjska oštećenja prilikom preuzimanja pošiljke jer svojim potpisom potvrđujete da ste pošiljku primili od kurira u neoštećenom pakiranju.

Jamstvo

Jamstvo se odnosi na tehničku ispravnost proizvoda i počinje teći od dana zaprimanja proizvoda na adresi Kupca.

U slučaju kvara koji podliježe uvjetima jamstva Kupac ima mogućnost:

obratiti se nama na e-mail adresu: kavur.hr@gmail.com. Korisnička služba će na upit odgovoriti u najkraćem mogućem roku te u dogovoru s Kupcem pronaći najbolje rješenje
odnijeti reklamni uređaj u KAVUR servisni centar gdje će naše osoblje preuzeti brigu o Vašem uređaju.

Jamstvo ne pokriva kvarove i oštećenja nastala uobičajenim trošenjem, nepravilnim korištenjem ili nestručnim održavanjem. Također, jamstvo prestaje ukoliko kupac ili netko treći otvori uređaj te ga pokuša sam popraviti. Zamjena uređaja novim je moguća u slučaju nemogućnosti popravka od strane ovlaštenog servisa unutar jamstvenog roka.

Povrat robe – pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15), Kupac ima pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora ukoliko je sklopljen na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija poslovnog subjekta (kupnja putem interneta, telefona) u roku 14 dana od datuma potpisane potvrde o preuzimanju robe. U slučaju da Kupac odluči raskinuti ugovor o kupoprodaji na daljinu, može to učiniti bez navođenja razloga tako da nedvosmisleno i prije isteka roka obavijesti prodavatelja o raskidu ugovora o kupoprodaji na sljedeći način:

Putem obrasca za jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora – Obrazac za jednostrani raskid ugovora zajedno s robom moguće je donijeti u KAVUR prodajni centar ili poslati poštom na adresu: Servis i trgovina oružja Kavur, Ul. Dr. Jurja Dobrile 4, 10410 Velika Gorica; ili e-mailom na adresu: kavur.hr@gmail.com

Obavijest o raskidu kupoprodajnog ugovora mora sadržavati sljedeće stavke:

 • Broj narudžbe
 • Broj računa
 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Broj telefona
 • E-mail adresa
 • Nedvosmislenu izjavu o raskidu Ugovora na daljinu

Ukoliko Kupac jednostrano raskine ugovor o kupoprodaji, obvezan je o vlastitom trošku dostaviti kupljene proizvode prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Mogućnost raskida ugovora zakonski ne vrijedi za:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi

 

hr
EUR Euro